Yksi erittäin tehokas tapa keskittymisen parantamiseksi ja työntehostamiseksi

Mikäli tuntuu että töissä ei pysty keskittymään tai haluaa saada hyvän Flow-tilan, yksi kokeilemisen arvoinen keskittymis- ja ajankäyttötekniikka on Pomodoro tekniikka. Sen kehitteli italialainen Francesco Cirillo 1980-luvulla. Tekniikka perustuu työajan pilkkomiseen intervalleihin ajastimen avulla. Näitä intervalleja kutsutaan Pomodoroiksi ja ne kestävät yleensä 25 minuuttia. Nimi Pomodoro tulee italian sanasta Pomodoro joka tarkoittaa tomaattia – Francescon ajastin oli tomaatin muotoinen munakello.

Tomato-timer

Tekniikassa on kuusi askelta:

 1. Päätä tehtävä asia
 2. Aseta Pomodoro-ajastin
 3. Työstä tehtävää kunnes ajastin pirisee. Mikäli mieleen tupsahtaa asiaan liittymätön idea tai ulkoinen häiriötekijä merkitse se paperille jotta voit palata siihen myöhemmin, palaa kuitenkin heti tehtävän ääreen.
 4. Ajastimen piristessä merkkaa paperille rasti.
 5. Jos paperilla on alle neljä rastia pidä lyhyt tauko (3-5 minuuttia), palaa kohtaan yksi
 6. Jos paperilla on neljä rastia pidä pidempi tauko, poista rastit paperilta ja palaa kohtaan yksi.

 

Tehtävien suunnittelu, seuranta ja visualisointi ovat erittäin tärkeitä Pomodorossa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtävät priorisoidaan tehtävälistaan – on hyvin tärkeää pyrkiä saamaan tehtävien koot mitoitettua niin että niiden tekemiseen menee noin Pomodoron ajan verran. Sitä mukaan kun Pomodoroja saa tehtyä voi tehtävälistan tehtäviin laittaa rastin, mikä auttaa visualisoimaan työn edistymistä ja antaa tekijälle saavutuksen tunteen. Mikäli tehtävän saa tehtyä ennen Pomodoron päättymistä, käytetään jäljellä oleva aika tehtävän hiomiseen.

Pomodoron tarkoitus on vähentää sisäisten ja ulkoisten häiriötekijöiden vaikutusta keskittymiseen ja flow:hun. Pomodoroa ei voi muuttaa. Mikäli häiriötekijä ilmestyy, se täytyy lykätä tai Pomodoro keskeyttää.

 

http://www.hansaleads.fi

Miten Myyjän persoonallisuus vaikuttaa vuosituloihin?

Myyjät tekevät usein työtä hyvin itsenäisesti ja joutuvat kestämään torjumista. Kuten ammattilaisjääkiekkoilijan myös parhaimmilla myyjilläkin vain pieni osuus ”vedoista” osuu ”maaliin”. Näiden tekijöiden takia myyjien tulokseen vaikuttaa huomattavasti myyjän persoonallisuus (Vinchur et al, 1998). Yalen professori Jason Fletcher (2013) analysoi viiden ison persoonallisuuspiirteen (OCEAN) vaikutusta myyjän vuotuiseen palkkaan.

Myyjien tuloksien keskihajonta on keskimäärin muita ammatteja suurempi (Hunter et. Al., 1990) ja tästä johtuen pätevien myyjien valinta vaikuttaa tulokseen muita ammatteja huomattavasti enemmän. Tämän takia esimiehen on erittäin tärkeä kiinnittää huomiota myyjän persoonallisuuteen.

 

Persoonallisuuspiirteiden vaikutus vuosituloihin prosenteissa:

 

blogikuva

 

 1. Tunnollisuus

Piirre kuvaa kuinka organisoitu, kurinalainen ja tavoiteorientoitunut ihminen on. Tunnolliset ihmiset pitävät enemmän suunnitellusta toiminnasta kuin spontaanista.

Yhden keskihajonnan lisäys tunnollisuuteen:

 • Lisää vuotuisia tuloja 3-6%
 1. Ulospäinsuuntautuneisuus

Ulospäinsuuntautuneille ihmisille tyypillistä on sosiaalisuus, energia, positiiviset tunteet ja puheliaisuus.

Yhden keskihajonnan lisäys tähän piirteeseen lisää:

 • Lisää vuotuisia tuloja 5-6%
 1. Neuroottisuus

Neuroottisuus näkyy taipumuksena tuntea negatiivisia tunteita kuten vihaa ja hermostusta helposti. Neuroottisuus tarkoittaa myös vakaana ja rauhallisena persoonana, tämä voidaan joskus nähdä tylsänä ja välinpitämättömyytenä.

Yhden keskihajonnan lisäys vähentää

 • Vähentää vuotuisia tuloja 5-9%
 1. & 5. Älykkyys ja koulutus

Aikaisempiin piirteisiin verrattuna yhden keskihajonnan tai vuoden lisäys älykkyyteen tai koulutukseen on iso vaikutus tulokseen:

 • Lisää vuotuisia tuloja 12%
 • Yksi lisävuosi koulussa lisää tuloja 9-10%

 

 

Lähteet:

Fletcher, J. (2013). The effects of personality traits on adult labor market outcomes: Evidence from siblings. Journal of Economic Behavior & Organization. Journal of Economic Behavior & Organization 89, 122-135